niedziela, 31 lipca 2016

Subtelny Bóg - wiersz

Wiersz - 2016.07.31

Subtelny Bóg


Jest w tobie ale nawet tego nie czujesz;
Jest szczęściem w tobie, chociaż cierpisz;
Jest spełnieniem  w tobie, chociaż pragniesz.
Jest pokojem w tobie, chociaż walczysz;

     Jest twą wiecznością, choć umierasz i znów się rodzisz;
     Jest wiedzą w tobie, choć jesteś zagubiony;
     Jest miłością w tobie, choć miłości szukasz;
     Jest odwagą w tobie, choć ciągle uciekasz;

Jest pewnością w tobie, choć popadasz w zwątpienia;
Jest czystością w tobie, choć jesteś poplątany;
Jest niewinnością w tobie, choć tak krzywdzisz;
Jest Prawdą o tobie, choć Boga poszukujesz;

     Jest twym patrzeniem i słuchaniem choć tego nie czujesz;
     Jest świadkiem twych działań i myśli choć tego nie widzisz;
     Jest twoją Drogą do Siebie choć tego nie rozumiesz;
     Jest twym Przeznaczeniem choć tego nie przyjmujesz;

Bóg jest tak subtelny, że
Jest tobą a nawet o tym nie wiesz;
Jest tobą a nawet o tym nie wiesz;
Jest TOBĄ a nawet o tym nie wiesz!
Swami P. SaiSiwa

piątek, 15 lipca 2016

Wolnych Dźnianich Droga - wiersz

Wiersz - 2016.07.15

Wolnych Dźnianich Droga


Najwyższym Bogiemś jest.
Wolnym, Wszechmocnym,
Bogiem Stwórcą Jesteś
Jeśli na prawdę Wiesz!

     Czy Wolny czegoś pragnie?
     Czy Wolny coś zmienia?
     Czy Wolny coś poprawia?
     Wolnego to Boga działania.

Taką jest wola moja
Jaką jest wola Boga.
Jak można Bogiem być
I zmieniać co Bóg czyni?

     Czym jest ta Wiedza?
     Co z życia ograniczeń
     Tak skutecznie uwalnia?
     Czym jest Wolnych Droga?

Właśnie-Tak-Jak-Jest!
Wyzwoliło mnie z pragnień.
Właśnie-Tak-Jak-Jest!
Uwolniło mnie od zmartwień.

     Właśnie-Tak-Jak-Jest!
     Uzdrowiło me życie.
     Właśnie-Tak-Jak-Jest!
     Nakarmiło mnie Sobą.

Właśnie-Tak-Jak-Jest!
Otoczyło mnie Miłością.
Właśnie-Tak-Jak-Jest!
Wypełniło mnie Błogością.

     Właśnie-Tak-Jak-Jest!
     Napełniło mnie Wiedzą.
     Właśnie-Tak-Jak-Jest!
     Uwolniło mnie od czasu.

Właśnie-Tak-Jak-Jest!
Prawdy promiennością.
Właśnie-Tak-Jak-Jest!
Mą Nieśmiertelnością.
Swami P. SaiSiwa

poniedziałek, 4 lipca 2016

Kontemplacja Światła - wiersz

Wiersz - 2016.07.04

Kontemplacja Światła


Ciężkie umysły
O lepkich dłoniach
Miażdżą każdego
Na powitanie.

     Nie znam umysłu
     Nieprzywiązaniem.
     Przechodzę pomiędzy
     Niezauważony.

Płoniesz we mnie
Jasnym Światłem.
Jedynie Ciebie
Widzę w sobie.

     Spaliłaś mi umysł
     I moje istnienie.
     Jednym Jesteśmy
     Boga Światłem.

Dlaczegoż kwiat
Wyrósł w mej dłoni?
Czyżbym znowuż
Pomyślał o Tobie?
Swami P. SaiSiwa

Boscy Rodzice - wiersz

Wiersz - 2016.07.04

Boscy Rodzice


Istnieje Czystość
Co unicestwia wszystko
Wymazuje skłonności,
Karmę i umysły.

     Istnieje Czystość
     O Boskiej Bieli
     Niemającej nad Sobą
     Koloru ni czerni.

Ta Czystość jest destrukcją
Tego co istnieje
Jaźń Siwy pozostaje
Co jest nad wszystko.

     Ta Czystość zna jedynie
     Czym jest Niewinność;
     Niewinność doskonałą
     Co zna tylko Czystość.

Jak Czystość i Niewinność
Jak Prawda i Miłość,
Tak Siwa i Siakti
Odwiecznie Istnieją.

     Odwiecznie są razem
     Choć też są Jednym.
     Pierwsze jest w Drugim,
     Jak Drugie w Pierwszym.

Jak Ojciec i Matka
Niepodzielnie rządzą
Wszystkiego losem
I przeznaczeniem.

     Ich synem Jest Mądrość
     O złotym Tronie.
     Ich córką Świętość
     O kryształu Cnotach.

Zaś sami dla Siebie
Są Amrity Słodyczą
Co karmi i leczy
Całe stworzenie.
Swami P. SaiSiwa